Terluin Informatica
De schaal van Beaufort
Echte windliefhebbers kennen 'm natuurlijk uit hun hoofd, maar voor de beginners en de mensen met een slecht geheugen...
Bft Benaming m/s Knopen KM/U Kenmerken
0 Windstil <0,2 <1 <1 Rook stijgt (recht) omhoog
1 Zwakke wind 0,3-1,5 1-3 1-5 Rookpluimen geven richting aan
2 Zwakke wind 1,6-3,3 4-6 6-11 Bladeren ritselen
3 Matige wind 3,4-5,4 7-10 12-19 Bladeren, stijgen voortdurend in beweging
4 Matige wind 5,5-7,9 11-16 20-28 Stof en papier dwarrelen op
5 Vrij krachtige wind 8-10,7 17-21 29-38 Takken maken zwaaiende bewegingen
6 Krachtige wind 10,8-13,8 22-27 39-49 Grote takken bewegen
7 Harde wind 13,9-17,1 28-33 50-61 Bomen bewegen
8 Stormachtige wind 17,2-20,7 34-40 62-74 Twijgen breken af
9 Storm 20,8-24,4 41-47 75-88 Takken breken af, dakpannen waaien weg
10 Zware storm 24,5-28,4 48-55 89-102 Bomen worden ontworteld
11 Zeer zware storm 28,5-32,6 56-63 103-117 Uitgebreide schade bossen en gebouwen
12 Orkaan >32,6 >63 >117 Niets blijft meer overeind