>
Terluin Informatica
Privacyverklaring
Er schijnt een wettelijke verplichting te zijn om iets te vertellen over de omgang met persoonsgegevens binnen Terluin Informatica. Omdat Terluin Informatica de privacy hoog in het vaandel heeft staan werk ik daar natuurlijk met alle plezier aan mee. Daar komt ie:

PRIVACYVERKLARING
TERLUIN INFORMATICA


Terluin Informatica,
gevestigd aan Sjirk de Walstrjitte 26 9035 BW Dronrijp,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sjirk de Walstrjitte 26
9035 BW Dronrijp
+31(85)8777226
+31(6)52131218
https://terluin.nl

Functionaris Gegevensbescherming
P. Terluin is de Functionaris Gegevensbescherming van Terluin Informatica.
Hij/zij is te bereiken via +31(6)52131218.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Terluin Informatica verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via +31(6)52131218, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Terluin Informatica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling